Sözleşmeler
Son güncelleme: 25.09.2020

PAYİZONE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ (1/8)
Okuyabilmeniz için 8 ayrı internet sayfasına bölünmüş olup 8 sayfanın tümü birbirinin ayrılmaz parçasıdır.


Payizone'a üye olmanızdan itibaren, aşağıda yazılı olan ve üye olmaya ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş sayılırsınız. Payizone'a üye olmadan önce lütfen işbu Üyelik Sözleşmesi’ni dikkatle okuyunuz ve Üyelik Sözleşmesi’nin içerdiği tüm maddeleri ve hükümleri onaylamıyorsanız üyelik sürecini tamamlamayınız. Yeni üyelik oluşturma esnasında, bu metni okuduğunuzu ifade eden bir bölümle karşılaşacaksınız, bu kısmı işaretlemeniz aşağıdaki maddelerin tamamını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Üyelik Sözleşmesi’nde yer almayan her türlü bilgi ve tanım için işbu Üyelik Sözleşmesi’nin Payizone'daki diğer belge ve açıklamalarla birlikte ayrılmaz parçalarından biri olan "Kabul Formu" ve "Kullanım Sözleşmesi" içinde geçerlidir.


1. TARAFLAR VE KONU
1.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye veya Satıcı olarak Payizone'da Ürünler’i satışa sunan kişiler için geçerlidir. Bu nedenle lütfen aşağıda yazılı koşulları dikkatlice okuyunuz. Bu koşulları kabul etmiyorsanız Payizone'a üye olmayınız.
1.2. Payizone'un sahibi "Nişantaşı Sk. No: 11 Elit İş Merkezi Kat: 3 Ofis No: 10 İncilipınar, Şehitkamil, Gaziantep" adresinde yerleşik olan Payizor Teknoloji Anonim Şirketi (Bundan böyle kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.) adlı şirkettir. Payizone üzerinden sunulan Hizmetler, Şirket tarafından sağlanmaktadır. Şirket, Payizone'da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, her neviden içeriği ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.
1.3. Şirket, işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşulları her zaman ve herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan değiştirebilir. Bu değişiklikler, İnternet Sitesi’nde Üyelik Sözleşmesi, Üyeler’in tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.


2. TANIMLAR
İNTERNET SİTESİ : Tüm hakları Şirket’e ait olan www.payizone.com alan adının ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından oluşan, Payizone'un Satıcılar’ın Ürünler’ini satışa sunabilecekleri, Alıcılar’ın ise bu Ürünler’i görüntüleyebilecekleri platform Hizmetleri’nin sunulduğu internet sitesidir. UYGULAMA : Tüm hakları Şirket’e ait olan, cep telefonu, tablet ve benzeri taşınabilir cihazlarda çalışan yazılımdır.


Payizone : İnternet Sitesi ve Uygulama birlikte “Payizone” olarak ifade edilmektedir.


HİZMETLER : Payizone üzerinden Satıcı ve Alıcılar’ın Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlı olan işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Payizone tarafından sunulan platform sağlama Hizmetler’inin tamamını ifade eder. Bu kapsamda Payizone üzerinden, Satıcılar tarafından Veritabanı’na yüklenen içeriklerin Ziyaretçiler tarafından görüntülenebilmesi, Ziyaretçiler’in Ürünler’e ulaşabilmesi için Ürünler’in listelenmesi ve satılan Ürünler’in raporlanması Hizmetler’i sağlanmaktadır. Şirket, dilediği zaman ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın Hizmetler’in tanımını değiştirebilir, Hizmetler’i üçüncü kişilerin kullanımına kapatabilir.


ZİYARETÇİ : Payizone'a erişen her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder. Ziyaretçi tanımı, Üye, Kullanıcı, Satıcı ve Alıcı tanımlarının tamamını kapsamaktadır.


ÜYE : Payizone üzerinde, oluşturduğu hesap ile listelediği ürünler ve/veya hizmetler ile içeriklerini kendileri oluşturarak Ürün satışa sunan ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde Payizone'a üye olmuş gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. Üyeler, bundan böyle “Satıcı” olarak da anılabilecektir.


KULLANICI : Payizone üzerinden satışa sunulan Ürünler’i satın alan her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder. Kullanıcılar bundan böyle “Alıcı” olarak da anılabilecektir.


ÖDEME HİZMET SAĞLAYICI: Şirket’in sözleşmesel ilişki içinde olduğu 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 13. maddesine göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları ödeme hizmeti sağlayıcılarıdır.


ÜRÜN : Payizone üzerinden Satıcılar tarafından başta Yasaklı Ürünler listesi olmak üzere Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi ve eklerine uygun olarak satışa sunulan ürün ve hizmetleri ifade eder.


İÇERİK : Payizone üzerinden erişimi mümkün olan, Şirket veya Satıcılar tarafından yüklenmiş olan Ürünler’e ilişkin bilgiler de dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video ve benzeri görsel, yazınsal ve işitsel imgelerlerdir. İçerik, bundan böyle “Ürün” olarak da anılabilecektir.


HİZMET BEDELİ : Satıcı tarafından ödenmesi gereken bedeldir.


ARAYÜZ : İçerikler’in Ziyaretçiler tarafından görüntülenebilmesi ve Payizone Veritabanı’ndan sorgulanabilmesi amacıyla Ziyaretçiler tarafından kullanılan; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Şirket’e ait olan, Payizone üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarıdır.


VERİTABANI : İçerikler’in depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ve mülkiyeti Şirket’e ait olan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veriler bütünü ve bu verilerin okunabilmelerini sağlayan sistemdir.